Właściwość terytorialna

Miasta:
  Toruń
  Chełmża
 

Terytorium apelacji:
Zobacz terytorium
 

Komornik działa na obszarze swojego rewiru. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduję się siedziba kancelarii komornika – art. 8 oraz art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 771,1443,1669)