Właściwość terytorialna

Miasta:
  Toruń
  Chełmża

Gminy:
  Chełmża
  Zławieś Wielka
  Wielka Nieszawka
  Obrowo
  Łysomice
  Łubianka
  Lubicz

Ponadto w oparciu o art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Komornikach Sądowych i Egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 z późn. zmian.) na pisemny wniosek Wierzyciela, komornik może prowadzić egzekucję na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.