Licytacje nieruchomości

Jednym z przejawów ustawowej aktywności komornika sądowego jest organizowanie licytacji komorniczych, mających charakter publicznej sprzedaży wszystkich typów nieruchomości i rzeczy ruchomych zabezpieczonych na poczet postępowania egzekucyjnego. Aukcja odbywa się albo w biurze kancelarii komorniczej, albo w miejscu zamieszkania (przebywania) dłużnika. W takiej licytacji może wziąć udział każdy zainteresowany, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty kaucyjnej.

Licytacje nieruchomości obejmują m.in. sprzedaż:

 • mieszkań i domów,
 • lokali użytkowych,
 • hal i magazynów,
 • garaży i miejsc postojowo-parkingowe,
 • gruntów.

 

 • Lokal mieszkalny

  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
  nr KW TO1T/0013969/5

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Maciej Worotyński na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że:
  w dniu 26-02-2021r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu
  przy ul. Fosa Staromiejska 12/14 w sali nr 107,
  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
  należącego do dłużnika: Darina Brkičova
  położonego: 87-100 Toruń, Broniewskiego 6/35,
  dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: TO1T/00113969/5]

  Lokal mieszkalny nr 35 wraz z udziałem 6532/1216032 w częściach wspólnych i działkach gruntu pod budynkiem. Usytuowany jest VI piętrze w budynku wzniesionym w 2011 roku w tradycyjnej technologii murowanej. Powierzchnia lokalu 65,32 m2 (trzy pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, przedpokój i łazienka z WC). Lokal posiada dwa balkony.

  Suma oszacowania wynosi 478 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 358 500,00zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 800,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu lub na konto komornika:
  BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Toruń Wały Sikorskiego
  36 1750 120 0000 0000 2067 2439

  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Młodzieżowa 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
  w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 • Lokal mieszkalny

  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Maciej Worotyński na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że:
  w dniu 17-12-2020r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu
  mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowa 31 w sali nr 315,
  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
  należącej  do dłużnika: Bogumił Łapicz
  położonej: 87-100 Toruń, Lelewela 26/4,
  dla której  Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  [NKW: TO1T/00052388/2]

  Samodzielny lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem 6596/320564 w częściach wspólnych i prawie własności działek gruntu pod budynkiem opisanych w KW nr TO1T/00000751/9. Lokal znajduję się na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym 4-kondygnacyjnym oddanym do użytkowania w 1999 r. Powierzchnia użytkowa 56,66m2. W lokalu znajdują się 3 pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienkaz WC, przedpokój. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni użytkowej 9,3m2.

  Suma oszacowania wynosi 253 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    190 125,00zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 350,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu lub na konto komornika:
  BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Toruń Wały Sikorskiego
  36 1750 1208  0000 0000 2067 2439

  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Młodzieżowa 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 • Licytacja udziału

  OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
  nr KW TO1T/00001036/8

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Maciej Worotyński na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że:
  w dniu 18-12-2020r. o godz.10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu
  mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowa 31 w sali nr 107,
  odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości
  należącej  do dłużnika:Małgorzata Litkowska
  położonej: 87-148 Łysomice, ul. Gostkowo, Gostkowo,
  dla której  Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: TO1T/00001036/8]

  Nieruchomość gruntowa zabudowana, o charakterze nieruchomości siedliskowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 317/8 i 195/4 o łącznej powierzchni 0,3458 ha. Działki nie stanowią zwartego rozłogu. Nieruchomość obciążona jest dożywotnią służebnością mieszkania. Działka 317/8 ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren działki płaski, o bardzo słabym stanie zagospodarowania, ogrodzony. Nieruchomość z dostępem do przyłącza energetycznego, kanalizacyjnego, wodociągowego i telekomunikacyjnego. Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z 1916r. wraz z zabudową towarzyszącą. Według kartoteki budynków czterema budynkami gospodarskimi z 1916 r., w tym jeden drewniany pozostałe trzy murowane. Dojazd do działki 317/8 realizowany jest drogą publiczną o randze drogi powiatowej. Działka 195/4 o kształcie nieregularnym scharakteryzowana jest jako Wp (0,06ha) działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
  Suma oszacowania wynosi 52 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    34 666,67zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 200,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub na konto komornika:
  BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Toruń Wały Sikorskiego
  36 1750 1208  0000 0000 2067 2439

  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni pracy kancelarii komornika, po wcześniejszym ustaleniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Młodzieżowa 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką
  z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
  w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.