GODZINY URZĘDOWANIA

 

 

poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:00

Dyżur komornika
poniedziałek 7:30 - 16:00

KANCELARIA DYSPONUJE

Możliwością poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO

Możliwością przyjmowania elektronicznych
wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami
wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Kompleksowym systemem informacji ZUS

Bieżącym dostępem do Serwisu Prawno-Gospodarczego ( SPG )

e-CEPIK

Komornik on-line - elektroniczny dostęp do akt spraw egzekucyjnych

Trzy uprawnione zespoły przeznaczone do czynności terenowych

DANE KONTAKTOWE

Uwaga!

Od 1 lutego 2019 roku nastapi zmiana adresu kancelarii

ul. Królowej Jadwigi 10/2, 87-100 Torun

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu.
Maciej Worotyński Kancelaria Komornicza w Toruniu

ul. Sukiennicza 10/3, 87-100 Toruń

Tel: 56 471 03 63
Tel: 536 100 171
Fax: 56 471 03 63
E-mail: torun.worotynski@komornik.pl

Raiffeisen Polbank Polska S.A. Oddział w Toruniu
ul. Bydgoska 1/3
nr rach. 36 1750 1208 0000 0000 2067 2439

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Nabywający obowiązany jest wpłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena ruchomości przekroczyła 500zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 20 proc. wylicytowanej kwoty nie mniej jednak niż 500zł, Pozostała część ceny winna być uiszczona do godz. 12.00 dnia następnego. (art. 871 kpc)

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Warunkiem przystąpienia do licytacji
nieruchomości jest:

- posiadanie dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość.

- wpłata w terminie i formie podanej w
obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10%
ceny oszacowania.

LINKI