Kancelaria dysponuje

Komornik-online

elektroniczny dostęp do spraw z dowolnego miejsca spoza kancelarii komorniczej

Ognivo

możliwość elektronicznego ustalania rachunków bankowych dłużnika

CEPiK

elektroniczny system centralnej ewidencji pojazdów

eZUS

możliwość uzyskania informacji o zatrudnieniu dłużnika w ciągu jednego dnia

EPU

możliwość przyjmowania wniosków i tytułów wykonawczych

eKW

możliwość uzyskania informacji o nieruchomościach dłużnika

SPG

bieżący dostęp do Serwisu Prawno-Gospodarczego

PESEL-NET

dostęp do danych z rejestru danych kontaktowych dla podmiotów i instytucji

Komornik - Toruń, Chełmża i okolice. Kancelaria komornicza

Założona w 2012 roku Kancelaria Komornicza w Toruniu świadczy usługi na rzecz klientów ze stolicy województwa kujawsko-pomorskiego oraz okolicznych miejscowości. Jej właściciel komornik sądowy Maciej Worotyński dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami funkcjonariusza publicznego. Prowadzi on działalność w oparciu o odpowiednie ustawy, realizując swoje obowiązki zgodnie z prawomocnym wyrokiem wydanym przez sąd w danej sprawie. Do jego najważniejszych zadań zalicza się egzekwowanie należności dla wierzyciela, którym może być zarówno osoba prywatna, jak i firma albo instytucja państwowa. Temu celowi służy m.in. organizacja licytacji nieruchomości oraz rzeczy ruchomych zabezpieczonych na poczet spłaty zaległych zobowiązań finansowych.

Komornik sądowy

Należąca do Macieja Worotyńskiego kancelaria komornicza zajmuje się odzyskiwaniem długów. Komornik sądowy z Torunia wszczyna postępowanie egzekucyjne na zlecenie klienta po ogłoszeniu przez sąd pisemnego nakazu zapłaty. W toku procesu funkcjonariusz publiczny ustala wysokość majątku dłużnika oraz wzywa go do przedstawienia wykazu wszystkich posiadanych dóbr materialnych. Egzekutor z kancelarii w ramach wykonywanych obowiązków ma prawo do zajęcia konta bankowego oraz mienia osoby mającej długi w celu spieniężenia jego składników podczas licytacji. Może też systematycznie zabierać zobowiązanemu część pensji. W przypadku niespłaconych należności wysokość kwoty przejmowanej przez komornika sądowego wynosi 50% wynagrodzenia. Jeśli w grę wchodzą zaległości alimentacyjne, wspomniana suma wzrasta do 60%. W pewnych sytuacjach egzekutor przeprowadza licytacje komornicze. W zależności od indywidualnych okoliczności mogą one odbywać się w biurze kancelarii albo w miejscu zamieszkania lub przebywania dłużnika. W aukcji może uczestniczyć każdy zainteresowany, który uiścił tzw. wadium, czyli opłatę kaucyjną w ustalonej wysokości. Komornik sądowy Maciej Worotyński oferuje zadłużonym możliwość negocjacji formy spłaty należności, np. poprzez rozłożenie jej na raty. Na wniosek wierzyciela może też wstrzymać albo umorzyć egzekucję oraz odwołać bądź przełożyć termin planowanej licytacji komorniczej.

„Komornik działa na obszarze swojego rewiru. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik – art. 8 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r., poz. 771)”

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 – 16:00
wtorek 7:30 – 15:30
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 15:00

Dyżur komornika lub asesora komorniczego
poniedziałek 7:30 – 16:00

Numer konta bankowego do wpłat:
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Toruń Wały Sikorskiego 36 1750 1208 0000 0000 2067 2439 lub gotówką w kancelarii komornika.

Kontakt