GODZINY URZĘDOWANIA

 

 

poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:00

Dyżur komornika
poniedziałek 7:30 - 16:00

KANCELARIA DYSPONUJE

KOMORNIK-ONLINE
elektroniczny dostęp do spraw z dowolnego miejsca spoza kancelarii komorniczej

OGNIVO
możliwość elektronicznego ustalania rachunków bankowych dłużnika

CEPiK
elektroniczny system centralnej ewidencji pojazdów

eZUS
możliwość uzyskania informacji o zatrudnieniu dłużnika w ciągu jednego dnia

EPU
możliwość przyjmowania wniosków i tytułów wykonawczych

eKW
możliwość uzyskania informacji o nieruchomościach dłużnika

SPG
bieżący dostęp do Serwisu Prawno-Gospodarczego

Licytacje nieruchomości

Lokal mieszkalny

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW TO1T/0013969/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Maciej Worotyński na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 26-02-2021r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu
 przy ul. Fosa Staromiejska 12/14 w sali nr 107,
odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  
należącego  do dłużnika: Darina Brkičova
położonego: 87-100 Toruń, Broniewskiego 6/35,
dla którego  Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: TO1T/00113969/5]

Lokal mieszkalny nr 35 wraz z udziałem 6532/1216032 w częściach wspólnych i działkach gruntu pod budynkiem. Usytuowany jest VI piętrze w budynku wzniesionym w 2011 roku w tradycyjnej technologii murowanej. Powierzchnia lokalu 65,32 m2 (trzy pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, przedpokój i łazienka z WC). Lokal posiada dwa balkony.

Suma oszacowania wynosi 478 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    358 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 800,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu lub na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Toruń Wały Sikorskiego
36 1750 1208  0000 0000 2067 2439

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Młodzieżowa 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 


Lokal mieszkalny

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW TO1T/00052388/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Maciej Worotyński na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 17-12-2020r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu
mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowa 31 w sali nr 315,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej  do dłużnika:Bogumił Łapicz
położonej: 87-100 Toruń, Lelewela 26/4,
dla której  Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  [NKW: TO1T/00052388/2]

Samodzielny lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem 6596/320564 w częściach wspólnych i prawie własności działek gruntu pod budynkiem opisanych w KW nr TO1T/00000751/9. Lokal znajduję się na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym 4-kondygnacyjnym oddanym do użytkowania w 1999 r. Powierzchnia użytkowa 56,66m2. W lokalu znajdują się 3 pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka
z WC, przedpokój. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni użytkowej 9,3m2.

Suma oszacowania wynosi 253 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    190 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 350,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić na konto depozytowe Sądu lub na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Toruń Wały Sikorskiego
36 1750 1208  0000 0000 2067 2439

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Młodzieżowa 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Licytacja udziału

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW TO1T/00001036/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Maciej Worotyński na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 18-12-2020r. o godz.10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu
 mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowa 31 w sali nr 107,
 odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości  
należącej  do dłużnika:Małgorzata Litkowska
położonej: 87-148 Łysomice, ul. Gostkowo, Gostkowo,
                      dla której  Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: TO1T/00001036/8]

Nieruchomość gruntowa zabudowana, o charakterze nieruchomości siedliskowej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 317/8
i 195/4 o łącznej powierzchni 0,3458 ha. Działki nie stanowią zwartego rozłogu. Nieruchomość obciążona jest dożywotnią służebnością mieszkania. Działka 317/8 ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren działki płaski, o bardzo słabym stanie zagospodarowania, ogrodzony. Nieruchomość z dostępem do przyłącza energetycznego, kanalizacyjnego, wodociągowego i telekomunikacyjnego. Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z 1916r. wraz z zabudową towarzyszącą. Według kartoteki budynków czterema budynkami gospodarskimi z 1916 r., w tym jeden drewniany pozostałe trzy murowane. Dojazd do działki 317/8 realizowany jest drogą publiczną o randze drogi powiatowej. Działka 195/4 o kształcie nieregularnym scharakteryzowana jest jako Wp (0,06ha) działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Suma oszacowania wynosi 52 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    34 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 200,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Toruń Wały Sikorskiego
36 1750 1208  0000 0000 2067 2439

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni pracy kancelarii komornika, po wcześniejszym ustaleniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Młodzieżowa 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką
z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.