GODZINY URZĘDOWANIA

 

 

poniedziałek 7:30 - 16:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:00

Dyżur komornika
poniedziałek 7:30 - 16:00

KANCELARIA DYSPONUJE

KOMORNIK-ONLINE
elektroniczny dostęp do spraw z dowolnego miejsca spoza kancelarii komorniczej

OGNIVO
możliwość elektronicznego ustalania rachunków bankowych dłużnika

CEPiK
elektroniczny system centralnej ewidencji pojazdów

eZUS
możliwość uzyskania informacji o zatrudnieniu dłużnika w ciągu jednego dnia

EPU
możliwość przyjmowania wniosków i tytułów wykonawczych

eKW
możliwość uzyskania informacji o nieruchomościach dłużnika

SPG
bieżący dostęp do Serwisu Prawno-Gospodarczego

Licytacje

Licytacje, przetargi, aukcje i egzekucje komornicze Toruń

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

Warunkiem przystąpienia do licytacji ruchomości jest:

- posiadanie dowodu osobistego lub w przypadku reprezentowania spółki odpis KRS I pełnomocnictwo do reprezentowania spółki

- jeżeli suma oszacowania jest wyższa niż 5 000,00zł to licytant powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania

- po licytacji osoba, która wygrała przetarg ma obowiązek uiścić całą cenę nabycia, chyba, że cena ta przewyższa 500,00zł. W takim wypadku należy złożyć 1/5 ceny nabycia, nie mniej niż 500,00zł. “

Zobacz licytacje ruchomości


LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:

- posiadanie dowodu osobistego lub w przypadku reprezentowania spółki odpis KRS I pełnomocnictwo do reprezentowania spółki

- wpłata w terminie I formie podanej w obwieszczeniurękojmii w wysokości 10% ceny oszacowania

 

Zobacz licytacje nieruchomości